Phần mở đầu - 7223

Mã HS Việt Nam 7223 - Dây thép không gỉ.

tra cứu mã hs số 7223của Việt Nam là Đối với Dây thép không gỉ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây thép không gỉ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7223 Dây thép không gỉ.
             72230000 Dây thép không gỉ.