Phần mở đầu - 6108

Mã HS Việt Nam 6108 - Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6108của Việt Nam là Đối với Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6108 Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.
             61081100 Váy lót có dây đeo và váy lót trong:Từ sợi nhân tạo
      610819 Từ các vật liệu dệt khác:
             61081920 Từ lông cừu hoặc lông động vật mịn
             61081930 Từ bông
             61081990 Loại khác
             61082100 Quần xi líp và quần đùi bó:Từ bông
             61082200 Từ sợi nhân tạo
             61082900 Từ các vật liệu dệt khác
             61083100 Váy ngủ và bộ pyjama:Từ bông
             61083200 Từ sợi nhân tạo
             61083900 Từ các vật liệu dệt khác
             61089100 Loại khác:Từ bông
             61089200 Từ sợi nhân tạo
             61089900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in