Phần mở đầu - 6204

Mã HS Việt Nam 6204 - Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

tra cứu mã hs số 6204của Việt Nam là Đối với Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6204 Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.
             62041100 Bộ comlê:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62041200 Từ bông
             62041300 Từ sợi tổng hợp
             62041900 Từ các vật liệu dệt khác
             62042100 Bộ quần áo đồng bộ:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62042200 Từ bông
             62042300 Từ sợi tổng hợp
             62042900 Từ các vật liệu dệt khác
             62043100 Áo jacket và áo khoác thể thao:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62043200 Từ bông
             62043300 Từ sợi tổng hợp
             62043900 Từ các vật liệu dệt khác
             62044100 Áo váy dài:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62044200 Từ bông
             62044300 Từ sợi tổng hợp
             62044400 Từ sợi tái tạo
             62044900 Từ các vật liệu dệt khác
             62045100 Váy và chân váy:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62045200 Từ bông
             62045300 Từ sợi tổng hợp
             62045900 Từ các vật liệu dệt khác
             62046100 Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62046200 Từ bông
             62046300 Từ sợi tổng hợp
             62046900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in