Phần mở đầu - 4402

Mã HS Việt Nam 4402 - Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối.

tra cứu mã hs số 4402của Việt Nam là Đối với Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4402 Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối.
             44021000 Của tre
      440290 Loại khác:
             44029010 Than gáo dừa
             44029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in