mã hs - 07123200

Mã HS Việt Nam 07123200 | HTS Mã Mộc nhĩ (Auricularia spp.)

tra cứu mã hs số 07123200 của Việt Nam là Đối với Mộc nhĩ (Auricularia spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
07123200 Mộc nhĩ (Auricularia spp.)