Phần mở đầu - 5101

Mã HS Việt Nam 5101 - Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.

tra cứu mã hs số 5101của Việt Nam là Đối với Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5101 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.
             51011100 Nhờn, bao gồm len lông cừu đã rửa sạch:Lông cừu đã xén
             51011900 Loại khác
             51012100 Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa:Lông cừu đã xén
             51012900 Loại khác
             51013000 Đã được carbon hóa

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in