Phần mở đầu - 5105

Mã HS Việt Nam 5105 - Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn).

tra cứu mã hs số 5105của Việt Nam là Đối với Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5105 Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn).
             51051000 Lông cừu chải thô
             51052100 Cúi (top) lông cừu và lông cừu chải kỹ khác:Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn
             51052900 Loại khác
             51053100 Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ:Của dê Casơmia (len casơmia)
             51053900 Loại khác
             51054000 Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in