Phần mở đầu - 1505

Mã HS Việt Nam 1505 - Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin).

tra cứu mã hs số 1505của Việt Nam là Đối với Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1505 Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin).
             15050010 Lanolin
             15050090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in