Phần mở đầu - 9601

Mã HS Việt Nam 9601 - Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác đã gia công, và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản phẩm đúc).

tra cứu mã hs số 9601của Việt Nam là Đối với Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác đã gia công, và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản phẩm đúc).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác đã gia công, và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản phẩm đúc). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9601 Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác đã gia công, và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản phẩm đúc).
             96011000 Ngà đã gia công và các vật phẩm bằng ngà
      960190 Loại khác:
             96019010 Xà cừ hoặc đồi mồi đã gia công và các sản phẩm làm từ chúng
             96019091 Loại khác:Hộp đựng xì gà hoặc thuốc lá điếu, bình đựng thuốc lá; đồ trang trí
             96019099 Loại khác