Phần mở đầu - 6309

Mã HS Việt Nam 6309 - QUẦN ÁO VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÃ QUA SỬ DỤNG; VẢI VỤNQuần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác.

tra cứu mã hs số 6309của Việt Nam là Đối với QUẦN ÁO VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÃ QUA SỬ DỤNG; VẢI VỤNQuần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho QUẦN ÁO VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÃ QUA SỬ DỤNG; VẢI VỤNQuần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6309 QUẦN ÁO VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÃ QUA SỬ DỤNG; VẢI VỤNQuần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác.
             63090000 QUẦN ÁO VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÃ QUA SỬ DỤNG; VẢI VỤNQuần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác.