Phần mở đầu - 5516

Mã HS Việt Nam 5516 - Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.

tra cứu mã hs số 5516của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5516 Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.
             55161100 Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55161200 Đã nhuộm
             55161300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             55161400 Đã in
             55162100 Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament tái tạo:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55162200 Đã nhuộm
             55162300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             55162400 Đã in
             55163100 Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55163200 Đã nhuộm
             55163300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             55163400 Đã in
             55164100 Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55164200 Đã nhuộm
             55164300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             55164400 Đã in
             55169100 Loại khác:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55169200 Đã nhuộm
             55169300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             55169400 Đã in

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in