Phần mở đầu - 5112

Mã HS Việt Nam 5112 - Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ.

tra cứu mã hs số 5112của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5112 Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ.
      511211 Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên:Trọng lượng không quá 200 g/m2:
             51121110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             51121190 Loại khác
      511219 Loại khác:
             51121910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             51121990 Loại khác
             51122000 Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo
             51123000 Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo
             51129000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in