Phần mở đầu - 5210

Mã HS Việt Nam 5210 - Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2.

tra cứu mã hs số 5210của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5210 Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2.
             52101100 Chưa tẩy trắng:Vải vân điểm
             52101900 Vải dệt khác
             52102100 Đã tẩy trắng:Vải vân điểm
             52102900 Vải dệt khác
             52103100 Đã nhuộm:Vải vân điểm
             52103200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52103900 Vải dệt khác
             52104100 Từ các sợi có màu khác nhau:Vải vân điểm
             52104900 Vải dệt khác
      521051 Đã in:Vải vân điểm:
             52105110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52105190 Loại khác
      521059 Vải dệt khác:
             52105910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52105990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in