Phần mở đầu - 5211

Mã HS Việt Nam 5211 - Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2.

tra cứu mã hs số 5211của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5211 Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2.
             52111100 Chưa tẩy trắng:Vải vân điểm
             52111200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52111900 Vải dệt khác
             52112000 Đã tẩy trắng
             52113100 Đã nhuộm:Vải vân điểm
             52113200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52113900 Vải dệt khác
             52114100 Từ các sợi có các màu khác nhau:Vải vân điểm
             52114200 Vải denim
             52114300 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52114900 Vải dệt khác
      521151 Đã in:Vải vân điểm:
             52115110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52115190 Loại khác
      521152 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân:
             52115210 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52115290 Loại khác
      521159 Vải dệt khác:
             52115910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52115990 Loại khác