Phần mở đầu - 5310

Mã HS Việt Nam 5310 - Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.

tra cứu mã hs số 5310của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5310 Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.
             53101000 Chưa tẩy trắng
      531090 Loại khác:
             53109010 Đã được in kiểu batik truyền thống
             53109090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in