Phần mở đầu - 5007

Mã HS Việt Nam 5007 - Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.

tra cứu mã hs số 5007của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5007 Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.
      500710 Vải dệt thoi từ tơ vụn:
             50071010 Được in bởi quá trình batik truyền thống
             50071090 Loại khác
      500720 Các loại vải khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm tơ vụn khác:
             50072010 Được in bởi quá trình batik truyền thống
             50072090 Loại khác
      500790 Các loại vải khác:
             50079010 Được in bởi quá trình batik truyền thống
             50079090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in