Phần mở đầu - 5512

Mã HS Việt Nam 5512 - Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên.

tra cứu mã hs số 5512của Việt Nam là Đối với Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5512 Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên.
             55121100 Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55121900 Loại khác
             55122100 Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55122900 Loại khác
             55129100 Loại khác:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             55129900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in