Phần mở đầu - 5513

Mã HS Việt Nam 5513 - Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2.

tra cứu mã hs số 5513của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5513 Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2.
             55131100 Chưa hoặc đã tẩy trắng:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm
             55131200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste
             55131300 Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste
             55131900 Vải dệt thoi khác
             55132100 Đã nhuộm:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm
             55132300 Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste
             55132900 Vải dệt thoi khác
             55133100 Từ các sợi có các màu khác nhau:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm
             55133900 Vải dệt thoi khác
             55134100 Đã in:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm
             55134900 Vải dệt thoi khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in