mã hs - 91011100

Mã HS Việt Nam 91011100 | HTS Mã Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học

tra cứu mã hs số 91011100 của Việt Nam là Đối với Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
9101 Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý.
91011100 Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học