mã hs - 37011000

Mã HS Việt Nam 37011000 | HTS Mã Dùng cho chụp X quang

tra cứu mã hs số 37011000 của Việt Nam là Đối với Dùng cho chụp X quang. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3701 Các tấm và phim dùng để chụp ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.
37011000 Dùng cho chụp X quang