Phần mở đầu - 5107

Mã HS Việt Nam 5107 - Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5107của Việt Nam là Đối với Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5107 Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ.
             51071000 Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên
             51072000 Có tỷ trọng lông cừu dưới 85%

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in