Phần mở đầu - 5307

Mã HS Việt Nam 5307 - Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.

tra cứu mã hs số 5307của Việt Nam là Đối với Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5307 Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.
             53071000 Sợi đơn
             53072000 Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in