Phần mở đầu - 5308

Mã HS Việt Nam 5308 - Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy.

tra cứu mã hs số 5308của Việt Nam là Đối với Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5308 Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy.
             53081000 Sợi dừa
             53082000 Sợi gai dầu
      530890 Loại khác:
             53089010 Sợi giấy
             53089090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in