Phần mở đầu - 5005

Mã HS Việt Nam 5005 - Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5005của Việt Nam là Đối với Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5005 Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ.
             50050000 Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in