Phần mở đầu - 5109

Mã HS Việt Nam 5109 - Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5109của Việt Nam là Đối với Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5109 Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ.
             51091000 Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên
             51099000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in