mã hs - 03023200

Mã HS Việt Nam 03023200 | HTS Mã Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

tra cứu mã hs số 03023200 của Việt Nam là Đối với Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03023200 Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)