mã hs - 03034200

Mã HS Việt Nam 03034200 | HTS Mã Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

tra cứu mã hs số 03034200 của Việt Nam là Đối với Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03034200 Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)