Phần mở đầu - 7904

Mã HS Việt Nam 7904 - Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây.

tra cứu mã hs số 7904của Việt Nam là Đối với Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7904 Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây.
             79040000 Kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây.