Phần mở đầu - 7903

Mã HS Việt Nam 7903 - Bột, bụi và vảy kẽm.

tra cứu mã hs số 7903của Việt Nam là Đối với Bột, bụi và vảy kẽm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột, bụi và vảy kẽm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7903 Bột, bụi và vảy kẽm.
             79031000 Bụi kẽm
             79039000 Loại khác