Phần mở đầu - 7905

Mã HS Việt Nam 7905 - Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng.

tra cứu mã hs số 7905của Việt Nam là Đối với Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7905 Kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng.
             79050030 Dạng lá có chiều dày không quá 0,25 mm
             79050090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in