Phần mở đầu - 7902

Mã HS Việt Nam 7902 - Kẽm phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 7902của Việt Nam là Đối với Kẽm phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kẽm phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7902 Kẽm phế liệu và mảnh vụn.
             79020000 Kẽm phế liệu và mảnh vụn.