Chương - 80

Mã HS Việt Nam 80 - Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc

Tra cứu mã hs số 80 của Việt Nam là Đối với Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc ở Việt Nam.

Chương - 80     Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc
phần mở đầu mô tả món hàng
8001 Thiếc chưa gia công.
8002 Phế liệu và mảnh vụn thiếc.
8003 Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây.
8007 Các sản phẩm khác bằng thiếc.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in