Phần mở đầu - 3404

Mã HS Việt Nam 3404 - Sáp nhân tạo và sáp chế biến.

tra cứu mã hs số 3404của Việt Nam là Đối với Sáp nhân tạo và sáp chế biến.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sáp nhân tạo và sáp chế biến. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3404 Sáp nhân tạo và sáp chế biến.
             34042000 Từ poly(oxyetylen) (polyetylen glycol)
      340490 Loại khác:
             34049010 Than non ở dạng hóa học
             34049090 Loại khác