Phần mở đầu - 1003

Mã HS Việt Nam 1003 - Lúa đại mạch.

tra cứu mã hs số 1003của Việt Nam là Đối với Lúa đại mạch.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lúa đại mạch. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1003 Lúa đại mạch.
             10031000 Hạt giống
             10039000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in