mã hs - 04059020

Mã HS Việt Nam 04059020 | HTS Mã Dầu bơ (butter oil)

tra cứu mã hs số 04059020 của Việt Nam là Đối với Dầu bơ (butter oil). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).
040590 Loại khác:
04059020 Dầu bơ (butter oil)