Phần mở đầu - 0405

Mã HS Việt Nam 0405 - Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).

tra cứu mã hs số 0405của Việt Nam là Đối với Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).
             04051000
             04052000 Chất phết từ bơ sữa
      040590 Loại khác:
             04059010 Chất béo khan của bơ
             04059020 Dầu bơ (butter oil)
             04059030 Ghee
             04059090 Loại khác