mã hs - 39207110

Mã HS Việt Nam 39207110 | HTS Mã Màng xenlophan

tra cứu mã hs số 39207110 của Việt Nam là Đối với Màng xenlophan. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3920 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.
392071 Từ xenlulo hoặc các dẫn xuất hóa học của nó:Từ xelulo tái sinh:
39207110 Màng xenlophan