Phần mở đầu - 0805

Mã HS Việt Nam 0805 - Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.

tra cứu mã hs số 0805của Việt Nam là Đối với Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0805 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.
      080510 Quả cam:
             08051010 Tươi
             08051020 Khô
             08052000 Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương tự
             08054000 Quả bưởi, kể cả bưởi chùm
             08055000   Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chấp (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
             08059000 Loại khác