Phần mở đầu - 0707

Mã HS Việt Nam 0707 - Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0707của Việt Nam là Đối với Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0707 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.
             07070000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in