mã hs - 07070000

Mã HS Việt Nam 07070000 | HTS Mã Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 07070000 của Việt Nam là Đối với Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0707 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.
07070000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.