mã hs - 85481033

Mã HS Việt Nam 85481033 | HTS Mã Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay

tra cứu mã hs số 85481033 của Việt Nam là Đối với Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8548 Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui; các loại pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.
854810 Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui và pin xạc; các loại pin, ắc qui và pin xạc đã sử dụng hết:
85481033 Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay