Phần mở đầu - 7220

Mã HS Việt Nam 7220 - Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

tra cứu mã hs số 7220của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7220 Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.
      722011 Không gia công quá mức cán nóng:Chiều dày từ 4,75mm trở lên:
             72201110 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72201190 Loại khác
      722012 Chiều dày dưới 4,75 mm:
             72201210 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72201290 Loại khác
      722020 Không gia công quá mức cán nguội:
             72202010 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72202090 Loại khác
      722090 Loại khác:
             72209010 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72209090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in