mã hs - 04061010

Mã HS Việt Nam 04061010 | HTS Mã Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey

tra cứu mã hs số 04061010 của Việt Nam là Đối với Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0406 Pho mát và sữa đông (curd).
040610 Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey và sữa đông dùng làm pho mát:
04061010 Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey