Phần mở đầu - 2825

Mã HS Việt Nam 2825 - Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.

tra cứu mã hs số 2825của Việt Nam là Đối với Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2825 Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.
             28251000 Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng
             28252000 Hydroxit và oxit liti
             28253000 Hydroxit và oxit vanađi
             28254000 Hydroxit và oxit niken
             28255000 Hydroxit và oxit đồng
             28256000 Germani oxit và zircon dioxit
             28257000 Hydroxit và oxit molipđen
             28258000 Antimon oxit
             28259000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in