mã hs - 84659930

Mã HS Việt Nam 84659930 | HTS Mã Máy tiện, hoạt động bằng điện

tra cứu mã hs số 84659930 của Việt Nam là Đối với Máy tiện, hoạt động bằng điện. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8465 Máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự.
846599 Loại khác:
84659930 Máy tiện, hoạt động bằng điện