Phần mở đầu - 0705

Mã HS Việt Nam 0705 - Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0705của Việt Nam là Đối với Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0705 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh.
             07051100 Rau diếp, xà lách:Xà lách cuộn (head lettuce)
             07051900 Loại khác
             07052100 Rau diếp xoăn:Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum)
             07052900 Loại khác