Phần mở đầu - 0101

Mã HS Việt Nam 0101 - Ngựa, lừa, la sống.

tra cứu mã hs số 0101của Việt Nam là Đối với Ngựa, lừa, la sống.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ngựa, lừa, la sống. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0101 Ngựa, lừa, la sống.
             01012100 Ngựa:Loại thuần chủng để nhân giống
             01012900 Loại khác
      010130 Lừa:
             01013010 Loại thuần chủng để nhân giống
             01013090 Loại khác
             01019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in