Phần mở đầu - 0103

Mã HS Việt Nam 0103 - Lợn sống.

tra cứu mã hs số 0103của Việt Nam là Đối với Lợn sống.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lợn sống. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0103 Lợn sống.
             01031000 Loại thuần chủng để nhân giống
             01039100 Loại khác:Trọng lượng dưới 50 kg
             01039200 Trọng lượng từ 50 kg trở lên

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in