Phần mở đầu - 0201

Mã HS Việt Nam 0201 - Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0201của Việt Nam là Đối với Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0201 Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.
             02011000 Thịt cả con và nửa con không đầu
             02012000 Thịt pha có xương khác
             02013000 Thịt lọc không xương

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in