Phần mở đầu - 0205

Mã HS Việt Nam 0205 - Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

tra cứu mã hs số 0205của Việt Nam là Đối với Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0205 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
             02050000 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in